Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys

Tunnuksenamme on ”Evankelioikaa kansa evankelioimaan kansoja”. Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL) on vuonna 1967 perustettu Suomen evankelisluterialisen kirkon lähetysjärjestö, jonka tarkoituksena on toteuttaa Jeesuksen antamaa lähetyskäskyä lähellä ja kaukana. Kansanlähetys on herätysliike ja toimii työssään Raamatun sekä luterilaisen tunnustuksen pohjalta.

Tunnuksenamme on ”Evankelioikaa kansa evankelioimaan kansoja”.

Päämääränsä saavuttamiseksi Kansanlähetys julistaa kotimaassa evankeliumia hengellisen elämän syntymiseksi, syventämiseksi ja vahvistamiseksi. Tavoitteena on, että ihmiset Kristuksen rakkauden vaikutuksesta lähtevät liikkeelle joko lähettäjinä tai lähtijöinä. Hengellisen herätyksen ja lähetyksen yhteys merkitsee kotimaan työn ja lähetystyön saumatonta yhteenkuuluvuutta.

Kotimaassa Kansanlähetys toimii 17 piirijärjestönsä kautta. Kotimaan työstä SEKLissä vastaa kotimaisen ja ulkomaisen työn osasto. Ruotsissa toimii Ruotsin Suomenkielinen Evankelisluterilainen Kansanlähetys.

Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksellä on noin sata lähetystyöntekijää jotka toimivat lähetystyössä Aasiassa,AfrikassaEuroopassa ja Oseaniassa. Raamatunkäännöstyötäjärjestö tekee Wycliffe-raamatunkääntäjien työyhteydessä. Kehitysyhteistyöprojektejajärjestöllä on Aasian ja Afrikan maissa.

Kansanlähetysopisto sijaitsee Ryttylässä ja sen tunnuslause on Kiinnostaako Raamattu? Opistolla on Raamattulinja, Teologinen linja, Nuorisotyölinja, Kristillinen taidelinja, Kansainvälisyyslinja sekä Verkkoraamattukoulu. Opisto järjestää myös lyhytkursseja.

 

Oppiperusta

Kansanlähetyksen toiminnan tarkoitus on ilmaistu järjestön säännöissä.  Opin ja toiminnan johtoajatukset on esitelty Kansanlähetyksen ohjelmassa, jonka voi ladata sivun alaosassa olevasta linkistä.

Tarkoitus

Kansanlähetyksen olemassaolon tarkoitus kiteytyy tunnuksessa ”Evankelioikaa kansa evankelioimaan kansoja”

”Liiton tarkoituksena on edistää Jumalan valtakunnan leviämistä sekä oman kansamme että muiden kansojen keskuudessa johdattamalla ihmisiä Kristuksen tuntemiseen ja ohjaamalla heitä kasvamaan uskossa sekä toimimaan Jumalan valtakunnan työssä. Liitto korostaa uskovien vastuuta ja omatoimisuutta. Luterilaisen tunnustuksen ja oppiperustansa mukaisesti liitto pyrkii toimimaan uskollisena Raamatulle ja sen Herralle Pyhässä Hengessä.” (Suomen Ev.lut. Kansanlähetys r.y:n säännöt 2. §)

Ohjelma

Kansanlähetyksen ohjelma sisältää kaksi pääkohtaa:

  • Teologiseen linja ja
  • Käytännölliseen linja.

Kansanlähetyksen teologisen linjan mukaan Raamattu on uskon, opin ja elämän perusta ja ylin ohje. Ohjeena ovat myös Suomen ev.lut. kirkon Tunnustuskirjat, jotka ovat – oman opetuksensakin mukaan – alistetussa asemassa Raamattuun nähden. Teologisessa linjauksessa tarkestellaan mm. Jumalaa, ihmistä, kristityn elämää ja viimeisiä tapahtumia.

Käytännöllinen linja kertoo mm. Kansanlähetyksen olemuksesta, tavoitteista, toimintaperiaatteista, rakenteesta sekä suhteesta kirkkoon, muihin järjestöihin ja yhteiskuntaan.

Kansanlähetyksen Ohjelma (2011)

 

Arvot

Luottamus Raamattuun

• luotamme koko Raamattuun kolmiyhteisen Jumalan antamana ilmoituksena
• sitoudumme Raamatun opilliseen ja eettiseen opetukseen
• tunnustamme Kristuksen ainutlaatuisuuden Raamatun ydinsanomana

Kaikkien oikeus evankeliumiin

• kunnioitamme kaikkia ihmisiä luotuina, langenneina ja lunastettuina
• tehtävämme on julistaa Kristusta kaikille luoduille
• herätys ja lähetys kuuluvat yhteen

Usko ja seurakuntayhteys

• painotamme henkilökohtaista uskoa ja elävää kristillisyyttä
• tarjoamme hengellisen kodin näkyymme ja arvoihimme sitoutuneille
• korostamme Raamatun opiskelua kristittynä kasvamisessa

Yhteinen pappeus

• korostamme, että kaikki uskovat ovat Kristuksen pappeja ja varustamme heitä sen mukaiseen toimintaan
• tunnustamme yhteiseen pappeuteen perustuvan paimenviran
• rohkaisemme uskovia työnäkyymme ja yhteisömme hoitamiseen

Ennakkoluulottomuus ja yhteistyökyky

• uskomme Jumalan sanan rajattomaan voimaan
• käytämme sekä koeteltuja että nykyaikaisia työmuotoja
• olemme yhteistyökykyisiä

Evankelioikaa kansa evankelioimaan kansoja